Träning och covid vaccin?

by Karl Nordqvist

Efter att ha vaccinerat sig för covid kan huvudet kännas trött och kroppen tung. Denna trötta känslan kan sitta kvar i kroppen i flera dagar eller inte komma alls. Vi alla reagerar olika på vaccinet eftersom vi har olika immunförsvar och erfarenhet med covid.

Det är välkänt att träning är bra för hälsan och gynnar immunförsvaret men det är inte lätt att veta hur man förhåller träning till vaccinationen. Hur kort inpå kan jag träna? Ska jag avvakta med att träna ett par dagar? Kan jag träna efter covid vaccin?

Fysisk träning efter vaccin covid 19

Kan man träna efter covid vaccin? Det korta svaret är ja. Det långa svaret är att du kan träna förutsatt att du känner sig helt frisk och mår bra efter vaccinationen.

Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att lyssna till sin egna kropp efter vaccinationen. En vaccination består generellt av att injicera en försvagad del av viruset in i kroppen, vilket startar en reaktion i immunförsvaret. Beroende på hur kroppen reagerar på vaccinet kan det vara mindre lämpligt att träna. Om du har symtom på en infektion, t.ex huvudvärk eller ont i kroppen. Alternativt om du upplever biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen tills du känner dig frisk igen. Det är värt att nämna att detta gäller både barn och vuxna.

Om du känner dig frisk och stark efter vaccination kan du träna samma dag men det är rekommenderat att ge kroppen ett par dagar att återhämta sig. Detta är även ett säkert sätt att inte försvaga immunförsvaret utifall kroppen kommer ha en starkare reaktion till vaccinet.

Fördelar med att träna efter vaccination

Om du upplever att du är stark och frisk kan de finnas många fördelar med att träna efter vaccination. Doktor.se har publicerat flera artiklar som stödjer att vaccinerade personer som deltar i medelmåttig träning, som t.ex. regelbundna promenader, kan ge förhöja mängden antikroppar i blodet efter vaccinationer.

Det är sen tidigare välkänt att kraftigt överviktiga personer kan uppleva sämre vaccineffekt. Detta sker eftersom fetma påverkar immunförsvaret negativt och försvagar dess effektivitet. Även för överviktiga kan träning boosta immunförsvaret och vaccineffekten. Om du är kraftigt överviktig och ska vaccinera dig är det rekommenderat att börjar delta i regelbunden träning för att främja vaccinets påverkan.

Exempel på hur du tränar efter vaccination

Doktor.se rekommenderar väldigt stillasittande individer att hitta sätt att få in träning i vardagen. Detta kan inkludera att gå promenader själv eller med vänner. Att gå promenader i grupp är dessutom ett bra sätt att umgås. Om det inte finns människor i ditt närområde är det alltid möjligt att prata i telefon samtidigt som du går.

Om promenader inte är en lämplig aktivitet finns det många andra sätt att vara mer aktiv i vardagen. Det finns ett stort utbud av appar och träningsvideos på internet som kan göras lätt och kostnadsfritt hemma. Utöver det finns det även online-träningar och träningsappar för mobiler.

För att sammanfatta innehållet och frågeställningen, kan jag träna efter covid vaccin? Ja du kan träna efter vaccin covid 19, om du känner dig frisk nog. Om du inte känner dig frisk, ska du avvakta ett par dagar.

Related Posts