Ser till nyttan webbkryss

by simon

Lösningen för ser till nyttan webbkryss eller korsord är troligen utilist.

Vad är en utilist?

En utilist är en anhängare till utilismen. Det är läran där handlingar utgår från den nytta den gör. En utilist ser alltså nyttan i handlingarna som hen själv eller någon annan utför.

Related Posts