Hur gammal blir en katt?

by Mattias Holmgren

Att förstå sin katt kan ta tid. Katter har sex olika livsstadier och en komplex uppsättning beteenden som kan göra även den mest erfarna kattägaren förbryllad. 

“Hur gammal blir en katt i genomsnitt?” är den enda fråga som kan besvaras med viss säkerhet  eftersom varje enskild katts livslängd är omöjlig att uppskatta.

Genomsnittlig livslängd för katter

Katter har kanske inte nio liv, men faktorer som kost, hälsovård, miljö och inte minst tur påverkar hur länge en katt kan leva. Vissa katter kan leva upp till 20 år och det finns exempel på katter som blivit betydligt äldre. Rekordet är katten Creme Puff som levde i 38 år och 3 dagar.

  • Tamkatter kan leva i upp till 20 år.
  • Utekatter har betydligt kortare genomsnittlig livslängd då många förolyckas i trafiken. 
  • Kastrerade katter brukar leva längre.
  • Hur gammal blir en sibirisk katt eller ragdoll? 12 – 15 år.
  • Hur gammal blir en katt i Sverige? Var katten bor har ingen påverkan på dess livslängd.

Livsstadier

En katts liv består av sex olika stadier:

Kattunge: upp till 6 månader

Detta är det bästa skedet för att introducera katten till nya saker, t.ex. andra husdjur, ljud i hemmet, att bli borstad och hanterad, samt att göra den bekant med barn.

Junior: 6 månader – två år

Katten utvecklas och kommer att nå full storlek under den här perioden, samt bli könsmogen. Det är kattens tonårstid.

Ung vuxen: 3 – 6 år

Katten kommer att vara i sin bästa ålder under de här åren, mest harmonisk och oftast frisk. 

Mogen: 7 – 10 år

Den mogna katten är som en medelålders person, 45–55 år. Detta kan innebära att husdjuret börjar sakta ner sitt tempo och det är sannolikt att katten går upp i vikt. Maten kanske måste ransoneras.

Senior: 11 – 14 år

Under denna period når din katt människans ålder 70 år, vilket innebär att den kan behöva mer mental stimulans för att hålla sig glad.

Geriatrisk katt: 15 år och äldre

Hur blir en katt när den blir gammal? Vissa katter kan uppnå den här åldern utan några ålderstecken men de flesta lever livet mer långsamt. När en katt blir riktigt gammal försämras både syn, hörsel och rörlighet, och omgivningen behöver visa större hänsyn till katten.

Related Posts