Hur räknar man ut arean på en cirkel?

by Mattias Holmgren

Att räkna ut arean eller ytan på en cirkel, kunde man redan under antiken. Idag borde det ingå i en människas allmänbildning, men så är inte alltid fallet. Låt oss anta att du vill räkna ut bottenytan på en cylinder. Börja med att ta reda på cylinderns diameter. Om du har ett skjutmått trycker du skänklarna mot cylinderns tangent och läser av. Om du inte har tillgång till ett skjutmått tar du ett måttband och slår runt cylindern. Då känner du omkretsen på cylindern. Du delar omkretsen med talet pi eller 3,14 och därmed är diametern bestämd.

Hur man räknar ut arean på en cirkel

Du har med hjälp av ovan nämnda metoder räknat fram din cylinders diameter. Vi antar att den är 0,80 meter. Frågan är nu, hur räknar man ut arean på en cirkel med diameter? Vi börjar med att räkna ut radien, eftersom det är enklast att räkna ut arean på en cirkel med radien.

Så, genom att multiplicera uppmätt diameter med 0,5 så får du att radien är 0,40 meter. Formeln för att räkna ut en cirkelyta, alltså arean av en cirkel, är sedan radien upphöjt till två x 3,14. Vi sammanfattar enligt följande:

  • Uppmätt diameter: 0,80 meter
  • Radie: 0,80 x 0,5 = 0,40 meter
  • Cirkelns area: 0,40 x 0,40 x 3,14 = 0,50 kvadratmeter

Hur man räknar ut arean och omkretsen på en cirkel?

Vi utgår nu ifrån att du istället vet hur stor en cirkelyta är i kvadratmeter. Då delar du ytan med pi eller 3,14. I exemplet ovan blir detta tal 0,159 meter. Vi hoppas att du vet hur man tar roten ur ett tal. Gör du det så får du fram cirkelns radie. I exemplet ovan blev den 0,4 meter och diametern blir då 0,80 meter. Formeln för att räkna ut omkretsen är enkel. Den beräknade diametern multiplicerar du med 3,14. Vi sammanfattar enligt följande:

  • Cirkelns area: 0,50 kvadratmeter
  • Tal i mellansteg: 0,50/3,14 = 0,159 meter
  • Radien Roten ur 0,159 = 0,40 meter
  • Diameter: 0,40 x 2 = 0,80 meter

Cirkelns omkrets: 0,80 x 3,14 = 2,51 meter

Related Posts